EIGENHEID ALS OPLOSSING VOOR DYSLEXIE!

 

WEGMETDYSLEXIE

 

niet leren, maar automatiseren

 

WELKOM

    

  • Wil je dat dyslexie (problemen met lezen en/of spellen) en onzekere gevoelens met het leren écht worden opgelost zonder huiswerk?

 

  • Zoek je naar meer motivatie om te kunnen lezen en te spellen?

 

  • Wil je kansen voor de toekomst beter kunnen benutten?

 

  • Wil je dat er meer en beter wordt ingespeeld en gebruik wordt gemaakt van de persoonlijke mogelijkheden?

 

  

Beantwoord je de genoemde vragen met JA,
wil je een persoonsgerichte oplossing waarmee dyslexie daadwerkelijk wordt opgelost en wil jij je niet laten leiden door eerdere mislukte pogingen en vrees voor echte verandering?

 

Dus níet oneindig lang regels, woorden en uitzonderingen moeten blijven herhalen, met anderen moeten oefenen, frustraties over wat níet lukt en goedbedoelde adviezen of hulpmiddelen die de dyslexie niet echt oplossen.

  

Met nieuwe inzichten en innovaties is het voor het eerst mogelijk dyslexie definitief op te lossen. Hierbij maken wij gebruik van de kennis en de vaardigheden van de taal die bij de persoon (on)bewust ál aanwezig zijn.

 

Waarom dan ook steeds meer ouders en scholen kiezen voor WEGMETDYSLEXIE en hoe oplossingen voor dyslexie en leerproblemen met WEGMETDYSLEXIE écht worden geautomatiseerd met direct resultaat, zonder huiswerk en met 100% tevredenheidsgarantie, vind je hier op deze site.

ZEG EENS UH

Annelies wist niet wanneer en hoe ze een uh-klank moest schrijven (zoals bij: alg of aleg, berg of berug).
De standaard oplossing hiervoor was voor Annelies te moeilijk. Het lukte haar niet om de lettercombinaties
te leren onthouden waarbij dit probleem optreedt: lg, lf, lk, lm, lp, rg, rf, rk, rm, rn, rp.

Samen ontdekten we echter dat Annelies juist bij die lettercombinaties geheel onbewust haar lippen speciaal tuitte...
en sindsdien weet Annelies dat zij in die gevallen geen 'u' moet schrijven.

Voor Annelies betekende dit niet alleen dat voor haar het uh-klank-probleem was opgelost,
maar ook dat ze haar zelfvertrouwen terug kreeg dat ze wél kon leren (spellen)!