WERKWIJZE & KOSTEN

van links naar rechts

 

Ons brein

Waarom zou je maar 1 hersenhelft willen gebruiken als je er 2 hebt?

 

Uit onderzoek is gebleken dat de linker hersenhelft bij mensen met dyslexie langzamer ontwikkelt dan de rechter hersenhelft. Of anders(om) bekeken 

-zoals wij dat met WEGMETDYSLEXIE doen-, bij mensen met dyslexie ontwikkelt de rechter hersenhelft sneller dan de linker hersenhelft.

 

Wanneer wij onze linker hersenhelft activeren dan zijn we gericht op de details. Zoals losse letters, getallen, datums en namen. Hierbij is ons denkvermogen (onze cognitie) bepalend. Voorbeelden van mensen die hier goed in zijn, zijn wiskundigen, boekhouders en onderzoekers.

 

Maar wanneer we onze rechter hersenhelft activeren dan zijn we gericht op de verbanden tussen de details. Zoals de sfeer, de verhaallijn, een afbeelding of iets waarin je gelooft. Hierbij is ons gevoel (onze intuïtie) bepalend. Voorbeelden van mensen die hier goed in zijn, zijn kunstenaars, filosofen en uitvinders waarvan Einstein misschien wel de meest bekende is.

 

Hoe wij onze hersenhelften gebruiken, wordt bepaald door onze persoonlijke unieke mix van karakter en persoonlijke ervaringen: onze Eigenheid. Wij gebruiken onze hersenhelften dus allemaal op een eigen unieke wijze.
Dit betekent echter niet dat mensen met dyslexie hierbij niet iets bijzonders met elkaar gemeen kunnen hebben. Integendeel: uit onderzoeken is gebleken dat de rechter hersenhelft bij mensen met dyslexie tijdens het lezen 6 maal actiever is dan bij mensen zonder dyslexie. Oftewel, iemand met dyslexie probeert zijn leesproblemen op te lossen met zijn rechter hersenhelft.

 

Om dyslexie en leerproblemen te kunnen oplossen, kun je je richten op het (nog) beter proberen te ontwikkelen en benutten van de linker hersenhelft. Dat is wat de reguliere dyslexietherapieën -en het onderwijs in het algemeen- op een sturende, directieve wijze doen. Hierbij wordt er gedacht voor de persoon. Dit betekent in de praktijk dat je regels, losse woorden en uitzonderingen moet leren die je daarna zoveel mogelijk moet blijven herhalen. Toch blijkt dit niet zo eenvoudig en effectief te zijn. Zo valt het betrokkenen vaak te zwaar dat zij 1,5 jaar lang 5 dagen per week telkens 20 minuten herhalingsoefeningen moeten doen. En voor na die 1,5 jaar blijft het advies om vooral te blijven doorgaan met oefenen omdat het anders weer 'wegzakt'. Dit alles heeft overigens ook te vaak een negatieve invloed op het toch al zo beschadigde zelfbeeld/zelfvertrouwen van de persoon. Wat op zijn beurt weer een negatieve werking heeft op het leren bij andere vakken. Hier komt nog bij dat het dan nog jaren duurt voordat de dyslexie en leerproblemen zo goed als opgelost zijn.

 

 

De WEGMETDYSLEXIE-oplossing

Als je innoveert, ben je snel te vroeg....
maar als je niet innoveert, ben je te laat!

 

Letterlijk vertaald betekent het Griekse woord 'dyslexie': 'Het hebben van problemen met (het lezen en schrijven van) woorden'. Het oplossen van deze problemen is precies wat wij met WEGMETDYSLEXIE doen.

Maar -om misverstanden te voorkomen- aangezien nog niet bekend is hoe dyslexie precies ontstaat, kunnen en willen wij niet beweren dat wij met onze werkwijze ook de oorzaak van dyslexie oplossen!

 

Het begon allemaal met het probleem dat het blijven herhalen van regels en woorden -zoals dat op school wordt gedaan- de dyslexieproblemen niet kan voorkomen of oplossen. Ook niet door diezelfde regels en woorden nog vaker en intensiever te herhalen, zoals dat met reguliere dyslexietherapieën wordt gedaan. Zoals Einstein al zei: "Je kunt een probleem niet oplossen met de denkwijze die het probleem heeft veroorzaakt!"

 

Het idee, de visie, was dan ook vanzelfsprekend: "Dat de dyslexie en leerproblemen vanuit een andere gedachte wel zouden kunnen worden opgelost." De vraag die daarbij direct opkwam was simpel: "Waarom dyslexie niet op een gemakkelijke manier definitief oplossen als het nu zelfs op de meest moeilijke manieren veelal niet eens opgelost kan worden?" Een simpele vraag maar het antwoord hierop was niet zo vanzelfprekend en simpel. Meer dan 5 jaren waren nodig voor het ontwikkelen en testen van nieuwe persoonsgerichte technieken. Hierbij werd uitgegaan van de ROAD methode (voor meer informatie zie de P.S. hieronder) wat uiteindelijk heeft geleid tot WEGMETDYSLEXIE.

 

Met dyslexie en leerproblemen bedoelen wij onder andere het niet willen en kunnen lezen (woorden toevoegen of overslaan, spellend of radend lezen), het niet correct spellen (fouten maken, onleesbaar of niet willen schrijven) en het taalschuw zijn.

Bij WEGMETDYSLEXIE denken wij niet voor de persoon maar vanuit èn met de persoon. Dit betekent in de praktijk dat wij met interactieve methodes samen de bij de persoon al aanwezige (verborgen) kennis en mogelijkheden van zijn rechter hersenhelft in beeld brengen en beter benutten. Met als resultaat dat de persoon een blijvend eigen uniek leer- en taalgevoel ontwikkelt waarmee de dyslexie en leerproblemen daadwerkelijk worden opgelost en de oplossingen aansluitend écht worden geautomatiseerd. Het spreekt voor zich dat tijdens dit proces het zelfbeeld van de persoon positiever wordt en het  zelfvertrouwen groeit. Wat op zijn beurt ook weer helpt bij andere vakken.

 

Dankzij de ouders en de leerkrachten beschikt een kind aan het einde van groep 3 toch al over de nodige basiskennis en vaardigheden van de taal. Ook iemand met dyslexie kan dan wel al normaal horen en spreken! Als in een reflex, gevoelsmatig en zonder daarbij stil te staan of over na te hoeven denken. Maar omdat dit zo diep onbewust gebeurt, worden de mogelijkheden hiervan niet verder actief benut. Terwijl bij WEGMETDYSLEXIE de oplossingen juist worden gevonden door het onbewuste (dus de rechter hersenhelft) beter te laten communiceren met het bewuste (de linker hersenhelft).

Dit wordt per dyslexieprobleem gedaan volgens een vast stappenplan waarbij de invulling per persoon verschilt:

 1. Als er sprake is van leesproblemen, wordt begonnen met het oplossen hiervan. Dit wordt gedaan volgens de WEGMETDYSLEXIE-leesmethode.

 2. Gezamenlijk worden de spelfouten in de persoonlijke taalbasis in beeld gebracht.

 3. Gezamenlijk worden de persoonlijke leerproblemen in beeld gebracht.

 4. Gezamenlijk wordt de voor de persoon best passende oplossing gezocht. Hierbij wordt met name gebruik gemaakt van de bruikbare onbewuste kennis en vaardigheden van de taal waar de persoon al over beschikt (= persoonlijke reflexen).

 5. De toepassing van de WEGMETDYSLEXIE-leesmethode en -oplossingen wordt verder geautomatiseerd door o.a. op school te oefenen en periodes waarin er geen sessies worden gehouden. Er vanuit gaande dat er geen andere leer- en/of gedragsproblemen zijn, is extra huiswerk niet nodig.

Hierbij kan nog worden opgemerkt:

 • Niet alleen vanwege het voorkomen van groepsdruk, maar ook vanwege de persoonsgerichte aanpak is een strikt persoonlijke aanpak vereist. Het is dan ook niet mogelijk om de WEGMETDYSLEXIE-methode groepsgewijs/klassikaal toe te passen.
 • Bij reguliere therapieën moet de persoon vooral blijven oefenen en herhalen om te voorkomen dat het opgebouwde taalgevoel weer 'wegzakt'. Ook ná het traject.
  Bij WEGMETDYSLEXIE werkt het precies andersom: juist door de automatiseringspauzes krijgt de persoon de tijd om een blijvend taalgevoel te ontwikkelen en onbewust -als in een reflex- te lezen en te spellen. Net als mensen zonder dyslexie.

 

P.S.:
Het kan zijn dat je voor jezelf of voor een ander meer wilt weten over de ROAD methode waarbij het onbewuste bewust wordt gemaakt en welke mogelijkheden dat biedt. Bijvoorbeeld over hoe onbewuste mogelijkheden beter kunnen worden benut bij het oplossen van dyscalculie of bij persoonlijke en organisatorische problemen die te maken hebben met gedrag of met het realiseren van doelen. Meer informatie hierover kun je vinden op de website www.eigenheidalssucces.nl

 

Een WEGMETDYSLEXIE-traject

Je wilt je (pas) inspannen als je beseft dat je iets kan waar je zelf beter van wordt!

 

Wat gebeurt er als je een WEGMETDYSLEXIE-traject volgt?:
Een WEGMETDYSLEXIE-traject begint met een (gemiddeld 2 uur durend) intakegesprek waarbij een aantal persoonlijke kenmerken en jouw dyslexieproblemen in beeld worden gebracht. Er hoeven geen testen te worden afgelegd. Zo mogelijk lossen we tijdens de intake ook al je eerste dyslexieprobleem op. Maar ook word je er al bewust van gemaakt dat jij veel meer kan dan dat je beseft. Hierdoor zullen jouw motivatie én zelfvertrouwen direct worden geactiveerd. Met elke volgende sessie ondervind je dat het echt mogelijk is om jouw persoonlijke dyslexie op te lossen met jouw Eigenheid (= wie jij bent en wat jij wil en kan).

 

Ook dyslexieproblemen die tot nu toe zonder het moeten leren en blijven herhalen van woorden niet kunnen worden opgelost, worden opgelost. Zoals wanneer schrijf je baalen/balen of ballen, i of ie, v of f, z of s en hoe schrijf je moeilijke woorden als extractie. En zelfs het grootste grammaticaprobleem van het niet weten of je d(e), t(e) of dt moet schrijven. Hier komt bij dat je niet eerst ernstige dyslexie of een dyslexieverklaring hoeft te hebben. Je kunt dus ook al worden geholpen wanneer je een lees- of spellingsachterstand hebt of als je eerste leer-, lees- of spellingsproblemen optreden. Met als gevolg dat taal er niet langer meer voor zorgt dat je je dom voelt en je achterstand in de klas alsmaar groter wordt. Maar ook dat taal niet langer meer iets is om te ontwijken of waar je gefrustreerd en depressief van wordt.

 

En doordat je aandacht wordt verlegd van 'leren' naar 'presteren' verander je van een 'tobber' naar een 'topper'. Wat er op zijn beurt weer voor zorgt dat je motivatie én zelfvertrouwen verder zullen groeien, ook ná het WEGMETDYSLEXIE-traject en ook voor andere leerdoelen. Voorwaarde is natuurlijk wel dat je je dyslexie echt wil oplossen en er ook echt voor gaat.

 

Kenmerken van een WEGMETDYSLEXIE-traject zijn:

 • geen dyslexieverklaring nodig

 • geen verder oplopende achterstand in de klas

 • aansluitend en aanvullend op de schoollessen

 • persoonlijke dyslexieproblemen worden opgelost

 • elk dyslexieprobleem een eigen oplossing

 • maatwerk naar niveau en mogelijkheden

 • geen woorden leren (flitsen) maar automatiseren

 • zelfredzaamheid: zonder ouders of leerkrachten

 • direct resultaat

 • humor

 • geen huiswerk(stress)

 • automatisch automatiseren tijdens pauzes

 • ook de moeilijkste dyslexieproblemen worden opgelost

 • t/d grammatica-problemen worden ook opgelost

 • ontwikkeling van een eigen blijvend taalgevoel

 • de oplossingen werken ook voor hoger onderwijs

 • gemiddeld 40% goedkoper dan reguliere therapie

 • 100% tevredenheidsgarantie

 

Kortom: tijdens een WEGMETDYSLEXIE-traject wordt je door jouw Eigenheid gemotiveerd en is het mogelijk om alleen de dyslexieproblemen op te lossen waar jij last van hebt. Voorgoed! Dus als je maar last hebt van 3 dyslexieproblemen hoef je geen volledig traject van alle dyslexieproblemen te volgen.

Is dit 'Te mooi om waar te zijn!'?
Wij kunnen ons voorstellen dat je dit denkt en daarom bieden wij ook 100% tevredenheidsgarantie. Dit betekent dat als je (ongeacht de reden) niet tevreden bent, je dan ook niet hoeft te betalen voor de sessie. Zo heb jij de zekerheid dat wij ook doen wat wij beloven en weten wij zeker dat onze cliënten tevreden zijn.

 

Voor de duidelijkheid willen wij wel opmerken dat dit alles geldt voor de klanken die bij ons behandeld zijn. Wij kunnen dan ook niet instaan voor klanken of leerstof die wij niet hebben behandeld. Dit betekent ook dat niet mag worden verwacht dat toetsscores in gelijke mate omhoog gaan. Bij een toetsscore wordt immers ook overige -niet door ons behandelde- leerstof beoordeeld.
 

Kosten:
Een sessie kost € 85,- per uur inclusief lesmaterialen.

  

Het kan zijn dat je naar aanleiding van deze website nog vragen hebt of geïnteresseerd bent geraakt in een WEGMETDYSLEXIE-traject. Als dit het geval is dan horen wij dat graag van je. We kunnen dan samen de mogelijkheden bespreken. Uiteraard geheel vrijblijvend (contactgegevens).

 

NIET MEER LINKS MAAR MEER RECHTS

William kon onder andere niet onthouden of je een naam met 'i' of 'ie' moest schrijven.
Ook 1,5 jaar dyslexietherapie en véle uren blijven herhalen hadden daar geen verandering in kunnen brengen.

Maar tijdens een Weg Met Dyslexie-sessie ontdekten we dat hij een hele lichte voorkeur had voor korte namen...
waarvan bleek dat die met 'ie' moeten worden geschreven, zoals Ties, Niek, Fien en Mieke.

Voor William was de oplossing vanaf dat moment letterlijk en figuurlijk kinderspel:
hij zou zich hierbij voortaan niet meer laten leiden door wat hij weet (= linker hersenhelft), maar door wat hij voelt (= rechter hersenhelft)!