WERKWIJZE & KOSTEN

van links naar rechts


1 / 3
2 / 3
3 / 3

Ons brein

Waarom zou je maar 1 hersenhelft willen gebruiken als je er 2 hebt?

Wanneer we onze linker hersenhelft activeren dan zijn we gericht op de details. Zoals losse letters, getallen, datums en namen. Hierbij is ons denkvermogen (onze cognitie) bepalend. Voorbeelden van mensen die hier goed in zijn, zijn wiskundigen, boekhouders en onderzoekers.

Maar wanneer we onze rechter hersenhelft activeren dan zijn we gericht op de verbanden tussen de details, het overzicht. Zoals de sfeer, de verhaallijn, een afbeelding van de details tezamen of een doel waarin je gelooft. Hierbij is ons gevoel (onze intuïtie) bepalend. Voorbeelden van mensen die hier goed in zijn, zijn kunstenaars, filosofen en uitvinders waarvan Einstein misschien wel de meest bekende is.

Hoe wij onze hersenhelften gebruiken wordt bepaald door onze persoonlijke unieke mix van karakter en persoonlijke ervaringen: onze Eigenheid. We hebben dus allemaal een eigen unieke wijze.
Dit neemt niet weg dat uit onderzoeken is gebleken dat mensen met dyslexieproblemen iets bijzonders met elkaar gemeen hebben. Tijdens het lezen is de rechter hersenhelft bij mensen met dyslexieproblemen 6 maal actiever dan bij mensen zonder dyslexieproblemen. Oftewel, iemand met dyslexieproblemen heeft teveel moeite met het verwerken van losse letters en woorden en probeert dit op te lossen door verbanden te zoeken tussen die losse letters en woorden.

Om dyslexie- en leerproblemen te kunnen oplossen, kun je je richten op het (nog) beter proberen te benutten van de linker hersenhelft. Dat is wat de reguliere dyslexietherapieën doen. Dit betekent in de praktijk dat je regels, losse woorden en uitzonderingen moet leren die je daarna zoveel mogelijk moet blijven herhalen. Toch blijkt dit niet zo eenvoudig en effectief te zijn. Zo valt het betrokkenen vaak zwaar dat zij 1,5 jaar lang 5 dagen per week telkens 20 tot 30 minuten herhalingsoefeningen moeten doen. En voor na die 1,5 jaar blijft het advies om vooral te blijven doorgaan met oefenen. Vaak duurt het dan nog jaren voordat de dyslexie- en leerproblemen zo goed als opgelost zijn.


De WEGMETDYSLEXIE-oplossing

Als je innoveert, ben je snel te vroeg....
maar als je niet innoveert, ben je te laat!

Het idee, de visie, was duidelijk: "Dat we alle persoonlijke leer- en dyslexieproblemen zouden hebben opgelost." De vraag die daarbij direct opkwam was simpel: "Waarom niet makkelijk maken als het nu alleen maar zo moeilijk of helemaal niet kan?" Maar het antwoord hierop was niet zo duidelijk en simpel. Meer dan 4 jaren waren nodig voor het ontwikkelen en testen van nieuwe persoonsgerichte technieken om het leren, lezen en spellen effectief en écht te kunnen automatiseren. Hierbij werd uitgegaan van de ROAD methode (zie de P.S. hierna) wat uiteindelijk heeft geleid tot WEGMETDYSLEXIE.
Bij
WEGMETDYSLEXIE worden de leer- en dyslexieproblemen écht opgelost en worden de oplossingen écht geautomatiseerd. Denk hierbij onder andere aan het niet willen en kunnen lezen (woorden overslaan, hakkend lezen) of spellen (slordig of niet willen schrijven). Reguliere methodes hanteren hiervoor een sturende, directieve wijze door het aanleren en blijven herhalen van regels, woorden en uitzonderingen. Hierbij wordt er gedacht voor de persoon. Daarentegen hanteert WEGMETDYSLEXIE een interactieve methode door het samen in beeld brengen en beter benutten van de al aanwezige (verborgen) kennis en mogelijkheden van de rechter hersenhelft. Hierbij wordt er gedacht vanuit en met de persoon. Met als resultaat dat er een eigen uniek leer- en taalgevoel wordt ontwikkeld.

Dankzij de ouders en de leerkrachten beschikt een kind aan het einde van groep 3 toch al over de nodige basiskennis en vaardigheden van de taal. Ook iemand met dyslexieproblemen kan dan wel al normaal horen en spreken! Als in een reflex, gevoelsmatig en zonder daarbij stil te staan of over na te hoeven denken. Maar omdat dit zo diep onbewust gebeurt, worden de mogelijkheden hiervan niet verder actief benut. Bij WEGMETDYSLEXIE worden de oplossingen juist daarin gevonden door de linker hersenhelft beter te laten communiceren met de rechter hersenhelft. Dit wordt gedaan volgens een vast stappenplan waarbij de invulling per persoon verschilt:

  1. Gezamenlijk worden de bruikbare onbewuste kennis en vaardigheden van de taal waar de persoon al over beschikt (= persoonlijke reflexen) in beeld gebracht.

  2. Dan worden de persoonlijke reflexen aangevuld met WEGMETDYSLEXIE-oplossingen en de WEGMETDYSLEXIE-leesmethode die aansluiten op het karakter en de voorkeuren van de persoon.

  3. Omdat de reflexen bij de persoon al aanwezig en actief zijn, volstaat het om vervolgens alleen de aanvullende WEGMETDYSLEXIE-oplossingen te oefenen. Deze worden in combinatie met de hiervoor ontwikkelde WEGMETDYSLEXIE-leesmethode verder geautomatiseerd.

  4. Door vanuit de reflexen (automatisch) de WEGMETDYSLEXIE-oplossingen o.a. op school te blijven toepassen is extra huiswerk niet nodig.

Het eindresultaat van deze werkwijze is dat de persoon, net als mensen zonder dyslexieproblemen, een taalgevoel ontwikkelt en onbewust, als in een reflex, zal lezen en spellen.


P.S.:
Het kan zijn dat je voor jezelf of voor een ander meer wilt weten over de ROAD methode waarbij het onbewuste bewust wordt gemaakt en welke mogelijkheden dat biedt. Bijvoorbeeld over hoe onbewuste mogelijkheden beter kunnen worden benut bij het oplossen van dyscalculieproblemen of bij persoonlijke en organisatorische problemen die te maken hebben met gedrag of met het realiseren van doelen. Meer informatie hierover kun je vinden op de website www.eigenheidalssucces.nl


Een WEGMETDYSLEXIE-traject

Je wilt je (pas) inspannen als je beseft dat je iets kan waar je zelf beter van wordt!

Wat gebeurt er als je een WEGMETDYSLEXIE-traject volgt?:
Aan het begin van een
WEGMETDYSLEXIE-traject brengen we tijdens het (gemiddeld 2 uur durende) intakegesprek een aantal persoonlijke kenmerken en jouw dyslexieproblemen in beeld. Zo mogelijk lossen we dan ook al je eerste dyslexieprobleem op. Maar ook word je er al bewust van gemaakt dat jij veel meer kan dan dat je beseft. Hierdoor zullen jouw motivatie én zelfvertrouwen direct worden geactiveerd. Met elke volgende sessie ondervind je dat het echt mogelijk is om jouw persoonlijke dyslexieproblemen op te lossen met jouw Eigenheid (= wie jij bent en wat jij wil en kan). Ook dyslexieproblemen die tot nu toe, zonder het moeten leren en blijven herhalen van woorden, niet opgelost kunnen worden. Zoals wanneer schrijf je baalen/balen of ballen, i of ie, v of f, z of s en hoe schrijf je moeilijke woorden als extractie. En zelfs het grootste grammaticaprobleem van het niet weten of je een d, t of dt moet schrijven. Hier komt bij dat je niet eerst ernstige dyslexieproblemen of een dyslexieverklaring hoeft te hebben. Je kunt dan ook al worden geholpen als je eerste leer-, lees- of spellingsproblemen optreden. Met als gevolg dat taal er niet langer meer voor zorgt dat je je dom voelt en je achterstand in de klas alsmaar groter wordt. Maar ook dat taal niet langer meer iets is om te ontwijken of waar je gefrustreerd en depressief van wordt. En doordat je aandacht wordt verlegd van 'leren' naar 'presteren' verander je van een 'tobber' naar een 'topper'. Wat er op zijn beurt weer voor zorgt dat je motivatie én zelfvertrouwen verder zullen groeien, ook ná het WEGMETDYSLEXIE-traject en ook voor andere leerdoelen. Voorwaarde is natuurlijk wel dat je je dyslexieproblemen echt wil oplossen en er ook echt voor gaat.

Kenmerken van een WEGMETDYSLEXIE-traject zijn:

geen dyslexieverklaring nodig
gemiddeld 25 sessies van 1 uur
maatwerk naar niveau en mogelijkheden
aansluitend en aanvullend op de schoollessen
elk dyslexieprobleem kan apart worden opgelost
geen verder oplopende achterstand in de klas
zelfredzaamheid: zonder ouders of leerkrachten
direct resultaat
humor
geen woorden leren (flitsen) maar automatiseren
geen huiswerk(stress)
persoonlijke dyslexieproblemen worden opgelost
moeilijkste dyslexieproblemen worden ook opgelost
t/d grammatica-problemen worden ook opgelost
een nieuw ontwikkelde innovatieve leesmethode
ontwikkeling van een eigen uniek taalgevoel
de oplossingen werken ook voor hoger onderwijs
gemiddeld 40% goedkoper dan reguliere therapie
100% tevredenheidsgarantie

Kortom: tijdens een WEGMETDYSLEXIE-traject zal je door jouw Eigenheid worden gemotiveerd en is het mogelijk om alleen de dyslexieproblemen op te lossen waar jij last van hebt. Voorgoed! Dus als je maar last hebt van 3 dyslexieproblemen hoef je geen volledig traject van alle dyslexieproblemen te volgen.

Is dit 'Te mooi om waar te zijn!'?
Nee! Je hebt immers 100% tevredenheidsgarantie. Dit betekent dat als je (ongeacht de reden) niet tevreden bent, je dan ook niet hoeft te betalen voor de sessie. Zo heb jij de zekerheid dat wij ook doen wat wij beloven.


Kosten:
Een sessie kost € 85,- per uur inclusief lesmaterialen.

  

Het kan zijn dat je naar aanleiding van deze website nog vragen hebt of geïnteresseerd bent geraakt in een WEGMETDYSLEXIE-traject. Als dit het geval is dan horen wij dat graag van je. We kunnen dan samen de mogelijkheden bespreken. Uiteraard geheel vrijblijvend (contactgegevens).


NIET MEER LINKS MAAR MEER RECHTS

William kon onder andere niet onthouden of je een naam met 'i' of 'ie' moest schrijven.
Ook 1,5 jaar dyslexietherapie en véle uren blijven herhalen hadden daar geen verandering in kunnen brengen.

Maar tijdens een Weg Met Dyslexie-sessie ontdekten we dat hij een hele lichte voorkeur had voor korte namen...
waarvan bleek dat die met 'ie' moeten worden geschreven, zoals Ties, Niek, Fien en Mieke.

Voor William was de oplossing vanaf dat moment letterlijk en figuurlijk kinderspel:
hij zou zich hierbij voortaan niet meer laten leiden door wat hij weet (= linker hersenhelft), maar door wat hij voelt (= rechter hersenhelft)!